Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina

Uprzejmie informuję, że wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chróścina odbędą się w dniu 12 lutego 2021 r. (piątek)  w godz. od 1800 do 1900 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej – świetlica wiejska w Chróścinie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z ogłoszonego stanu wywołanego zakażeniami wirusa SARS-CoV-2  (dystans, dezynfekcja, maseczki).

Ze względu na COVID kandydatów na sołtysa, członków rady sołeckiej oraz członków komisji wyborczej ZGŁASZAMY KORESPONDENCYJNIE do Urzędu Gminy Dąbrowa w terminie do 9.02.2021 r. (wtorek) do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia może dokonać stały i uprawniony do głosowania mieszkaniec sołectwa poprzez:

  1. dostarczenie korespondencji do Urzędu Gminy w Dąbrowie,
    ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 pok. 1 (biuro podawcze)
  2. pocztę tradycyjną
  3. pocztę elektroniczną na adres (podpisany skan),
  4. platformę  ePUAP https://epuap.gov.pl na adres skrzynki Urzędu Gminy Dąbrowa /y69foca544/SkrytkaESP,

Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem poniżej zamieszczonego formularza.

Formularz jest także udostępniony w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa. Zgłoszenie musi zostać podpisane.

PDFFormularz zgłoszenia kandydatów (62,18KB)
 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                           Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 01-02-2021 12:28
Przewiń do góry