Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W lutym rozpocznie się proces rekrutacyjny dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.

Postępowanie rekrutacyjne wszczynane jest na Wniosek rodzica.

Proces rekrutacji nie obejmuje:

 • dzieci, które będą kontynuowały edukację w danym przedszkolu - w  tym przypadku rodzic zobowiązany jest do złożenia Deklaracji  w przedszkolu, oraz
 • kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód – w tym przypadku rodzic zobowiązany jest do złożenia Zgłoszenia do szkoły obwodowej, na podstawie którego dziecko przyjmowane jest z urzędu.

Zgłoszenia i wnioski przyjmowane będą w terminie do 1 marca 2021 roku.

Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru rodzice składają w siedzibie przedszkola/szkoły, bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji oraz wymagane dokumenty znajdują się w jednostkach oświatowych oraz zamieszczone zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie  (http://bip.gzeasip.gminadabrowa.pl).

Szczegółowe informacje można uzyskać również u dyrektorów przedszkoli i szkół:

 1. Publiczne Przedszkole w Dąbrowie (w tym oddział w Prądach)
  ul. Karczowska 7, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 10 70
 2. Publiczne Przedszkole w Chróścinie
  ul. Kościelna 19, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 02 02
 3. Publiczne Przedszkole w Karczowie
  ul. Dąbrowska 5, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 11 04
 4. Publiczne Przedszkole  w Naroku (w tym punkty przedszkolne w Żelaznej)
  ul. Odrzańska 2, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 20 17
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  ul. Szkolna 9, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 402 04 35
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie
  ul. Niemodlińska 8d, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 01 14
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku
  ul. Szkolna 19, 49-120 Dąbrowa, tel. (77) 464 20 02
Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 18-01-2021 11:06
Przewiń do góry