Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Dąbrowa za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie stypendium na rok 2021 za wyniki osiągnięte w roku 2020, należy złożyć  w Urzędzie Gminy Dąbrowa do 31.01.2021r. Stypendium ustala się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

Przyznanie stypendium sportowego może nastąpić na wniosek: 

-  klubu sportowego lub stowarzyszenia, w którym zrzeszony jest zawodnik,

-  władz właściwego ogólnopolskiego lub okręgowego związku sportowego,

-  szkoły, do której uczęszcza kandydat do stypendium,

-  pełnoletniej osoby fizycznej, która jest kandydatem do stypendium,

-  rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego kandydata do stypendium.

Miesięczna wartość stypendium wynosi od 300 zł do 400 zł brutto miesięcznie.  Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2020 oraz zgodę zawodnika i wnioskodawcy niebędącego jednocześnie zawodnikiem na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z przyznaniem stypendium.

Stypendium sportowe przyznaje się osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

-  uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Gminy Dąbrowa, 

-  jest mieszkańcem Gminy Dąbrowa,

-  uzyskała wysokie wyniki sportowe w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Za wysokie wyniki sportowe uznaje się: 

1) I-X miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Europejskich, Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata, klasyfikacji generalnej w zawodach cyklu Pucharu Świata lub Pucharu Europy; 

2) powołanie do kadry narodowej;

3) I-IV miejsce w Mistrzostwach Polski;

zawodników startujących w dyscyplinach prowadzonych przez polskie związki sportowe znajdujące się w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.  Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Dąbrowa są: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, hokej, lekkoatletyka, sporty walki, taniec, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, kolarstwo, szachy oraz gimnastyka.  Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określone zostały w Uchwale Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. z późniejszymi zmianami.

Zapraszamy do składania wniosków.

DOCXWniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr SEK.0050.4.2019 z dnia 18 stycznia 2019 (52,32KB)
DOCXZgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przyznania stypendium sportowego (15,13KB)
 

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                                   Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 12-01-2021 09:49
Przewiń do góry