Sesja Rady Gminy

W dniu 31 stycznia 2013 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranego sołtysa wsi Chróścina i rady sołeckiej.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Dąbrowa w 2012 roku.
 5. Nadania nazwy ulicy w Karczowie.
 6. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.
 7. Wyrażenie zgody na zawarcie prorozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin,Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa.
 8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Uchwalenie  budżetu gminy na 2013 rok.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 30-01-2013 08:58
Przewiń do góry