Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż boksów metalowych znajdujących się na boisku sportowym w Skarbiszowie, przy ul. Opolskiej

Dąbrowa dn. 04.12.2020 r.

WÓJT GMINY DĄBROWA
ogłasza sprzedaż boksów metalowych
znajdujących się na boisku sportowym w Skarbiszowie, przy ul. Opolskiej

 

Warunki sprzedaży:

Sprzedający: Gmina Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa ;

Przedmiot sprzedaży: boksy metalowe (liczba elementów 3 szt.)

Wartość księgowa w dniu zakupu 20.09.2007 r., 12.330,54 zł

Uwagi: kupujący ponosi wszelkie koszty związane z uprzątnięciem terenu i przewozem boksów

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem wybranego sposobu poprzez : 

  1. platformę  ePUAP https://epuap.gov.pl na adres skrzynki Urzędu Gminy Dąbrowa /y69foca544/SkrytkaESP,
  2. pocztą elektroniczną na adres ,
  3. pocztą tradycyjną
  4. lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 pok. 1  (biuro podawcze) lub pocztą,

z dopiskiem „Oferta kupna boksów metalowych”  w terminie do 15.12.2020 r. do godz.12.00.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji transakcji  bez podania przyczyny. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży.

Załącznik: dokumentacja fotograficzna

Osoba do kontaktu: Anita Jonczyk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, tel. 698-791-332

 

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dąbrowa

                                                                                                                                   /-/ Katarzyna Gołębiowska-Jarek

JPEGZdjęcie nr 1 (43,39KB)
JPEGZdjęcie nr. 2 (33,48KB)
JPEGZdjęcia nr.3 (33,48KB)
JPEGZdjęcie nr.4 (54,61KB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 04-12-2020 10:07
Przewiń do góry