Ogłoszenie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji w 2021 roku w Gminie Dąbrowa

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji w 2021 roku w Gminie Dąbrowa.

Otwarte konkursy  ofert dotyczą  zadań publicznych zakresie:

1) Działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) wraz z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2020 roku, do  godz. 12:00.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.200.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. (313,31KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.200.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. (1,38MB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.200.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. (1,37MB)
RTFWzór oferty realizacji zadania publicznego (248,08KB)

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 27-11-2020 09:26
Przewiń do góry