Atrakcyjne Działki w Dąbrowie na sprzedaż !

WÓJT  GMINY  DĄBROWA OGŁASZA II przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrowie,  dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  nr OP1O/00076461/7

Poz. 1

Działka nr 215/8 z mapy 2 o pow. 0,1090 ha  – cena wywoławcza 55.000 zł netto.

Poz. 2

Działka nr 215/9 z mapy 2 o pow. 0,1082 ha  – cena wywoławcza 54.000 zł netto.

Przetargi odbędą się w dniu 22 lutego  2013 r. Poz. 1 godz. 900, Poz. 2 godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto  nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 do  18  lutego 2013 r.  Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 18 lutego 2013r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Są to działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie, położone przy ul. Stokrotki. Działki położone są na obrzeżu wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną jednorodzinną i gruntów użytkowanych rolniczo. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, kanalizacja sanitarna, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie E,W.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 33/09, 50/09 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 204.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 24-01-2013 14:12
Przewiń do góry