Bardzo Młoda Kultura w Gminie Dąbrowa

W październiku podpisano  porozumienie o współpracy z Muzeum Śląska Opolskiego, w celu realizacji Programu Narodowego Centrum Kultury- Bardzo Młoda Kultura, na lata 2019-2021. Bardzo Młoda Kultura to w skrócie wieloletni Program, którego celem jest wspieranie rozwoju edukacji kulturowej w Polsce. Program ma charakter cykliczny i realnie wpływa na wzmacnianie roli edukacji kulturowej. Do głównych celów Programu możemy zaliczyć przede wszystkim promowanie nowoczesnych form edukacji kulturowej, co pozwala na budowanie świadomości, że kultura stanowi bardzo ważne narzędzie dla tworzenia demokratycznego państwa. Program zakłada również rozwijanie współpracy między instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie edukacji kulturalnej poprzez zintegrowanie działań na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim, a w konsekwencji popularyzację edukacji kulturalnej na wielu szczeblach. Ważny element programu to

wzmacnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób odpowiedzialnych za kształcenie z zakresu wiedzy kulturalnej, a także sposób wykorzystania lokalnego potencjału.

Obie strony zobowiązały się do szerokiej współpracy i wykorzystania eksperckiego potencjału merytorycznego oraz posiadanej infrastruktury dla realizacji wspólnych celów z zakresu edukacji kulturalnej.

WhatsApp Image 2020-11-10 at 10.46.55.jpeg

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 10-11-2020 12:23
Przewiń do góry