Odpady komunalne

Płatności 2022 -  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w roku 2022 płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na dotychczasowy indywidualny rachunek bankowy, w następujących terminach:

- za miesiąc styczeń, luty, marzec – do 15 marca 2022 r.;
- za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca 2022 r.;
- za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września 2022 r.;
- za miesiąc październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia 2022 r.

Z związku ze zmianą sytemu naliczania opłaty śmieciowej, blankiety płatnicze będą generowane stopniowo. Opłatę należy wnosić w wysokości wskazanej w deklaracji obowiązującej w 2022 r., zgodnie z ww. terminami.

Zmiany w naliczaniu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ulega zmianie sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowa. Wysokość opłaty uzależniona będzie od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (liczba osób x 32 zł). Rodziny wielodzietne, z przynajmniej 3 dzieci otrzymają bonifikatę finansową w wysokości 15 zł miesięcznie.
Z uwagi na zmianę ww. metody, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 stycznia 2022 r.

Na terenie Gminy Dąbrowa działa Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych (PSZOK).  Znajduje się on w Karczowie, przy ul. Opolskiej 2c. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Dąbrowa z nieruchomości zamieszkałych, po złożeniu oświadczenia o nadanym kodzie ewidencyjnym w gminnym systemie gospodarowania odpadami oraz adresie nieruchomości, z której pochodzą odpady.

311112011_479482470872287_5415700499445540505_n.jpeg

PSZOK w Karczowie czynny jest w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7:00 do 11:00, w czwartki od godziny 14:00 do godziny 18:00 oraz w każdą drugą i czwartą sobotę danego miesiąca (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiej Soboty i Wigilii) w godzinach od 8.00 do 12.00 (od 03.11.2022 r.)

*Prowadzący PSZOK w Karczowie: Gmina Dąbrowa

Adres: 49-120 Karczów, ul. Opolska 2c

**Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1155):

Druki do pobrania:

a) PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje 01.01.2022 (217,99KB)
DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje 01.01.2022 wersja WORD (64,00KB)

b) PDFZałącznik do deklaracji – rodzina - wielodzietna (145,61KB)
DOCZałącznik do deklaracji - rodzina wielodzietna wersja WORD (43,00KB)

Nowe wzór deklaracji można pobrać również:

- w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa;
- u sołtysów.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Gospodarki Opadami tut. Urzędu tel. 77 464 10 10 wew. 204.

Jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzory

PDFWzór 1 – nie uwzględnienia ulgi za kompostowanie oraz ulgi dla rodziny wielodzietnej (podstawowa wersja)  (221,25KB)

PDFWzór 2 – z uwzględnieniem ulgi za kompostowanie (ulga dotyczy jedynie zabudowy jednorodzinnej – przysługuje osobom niekorzystającym z brązowego pojemnika oraz odbioru bioodpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) (221,48KB)

PDFWzór 3 – z uwzględnieniem ulgi dla rodziny wielodzietnej (należy wypełnić załącznik nr 1 do deklaracji) (221,56KB)

PDFWzór 4 – z uwzględnieniem ulgi dla rodziny wielodzietnej oraz ulgi za kompostowanie (należy wypełnić załącznik nr 1 do deklaracji) (221,67KB)

PDFZałącznik nr 1 - rodzina wielodzietna (147,71KB)

Akty prawne:

Uchwała Nr XXXIII/293/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXIII/292/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Harmonogram wywozu odpadów

Firma Remondis Opole przygotowała dla mieszkańców Gminy Dąbrowa harmonogram wywozu odpadów na 2022 r.

PDFHarmonogram wywozu odpadów w 2022 roku (957,00KB)

Druki do pobrania:

 Zamówienia dodatkowe: Zamówienie usług dodatkowych

Zamówienia - brązowy pojemnik: Zamówienie na brązowy pojemnik

Przewiń do góry