Zaproszenie do konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wójt Gminy Dąbrowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Celem  konsultacji jest uzyskanie opinii o przygotowanym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Zapraszamy Państwa do składania uwag do opracowanego projektu  z wykorzystaniem zamieszczonego poniżej formularza - wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 19 listopada 2019 r.  drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej  lub przesłać pocztą albo dostarczyć osobiście na adres Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, do godziny 1400 (decyduje godzina wpływu).

Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa.

PDFProjekt programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (55,42KB)
PDFZarządzenie OR.0050.187.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. (204,37KB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (38,50KB)

Wyniki Konsultacji dostępne są na stronie internetowej BIP Gminy Dąbrowa, bezpośredni link :
http://bip.gminadabrowa.pl/4625/2389/na-rok-2021.html

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 09-11-2020 09:54
Przewiń do góry