Stop przemocy w Gminie Dąbrowa

stop.jpeg

Trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „STOP Przemocy” w Gminie Dąbrowa, podczas której mieszkańcy mają możliwość kontaktu  ze specjalistami, uzyskać poradę i pomoc. Organizatorami akcji jest Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy; podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.

Kampania skierowana jest do społeczności lokalnej, w tym do osób doznających przemocy i jej sprawców, jak i przedstawicieli instytucji. Czas trwania kampanii od października- listopada 2020r.
W ramach akcji zaplanowano m.in.: spotkania osób dotkniętych przemocą z psychologiem– poradnictwo indywidualne i grupowe, podniesienie kompetencji  pedagogów i wychowawców szkół w ramach działań interdyscyplinarnych – procedura Niebieskiej Karty.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie będą pełnione dyżury przez specjalistów, zajmujących się problemem przemocy, w skład których wchodzą: specjalista pracy socjalnej, funkcjonariusz Policji, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz  pedagog szkolny.

Specjaliści będą prowadzić kampanie informacyjną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą: udzielać informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak radzić sobie z sytuacją konfliktową w rodzinie, gdzie uzyskać pomoc dla osoby uzależnionej od alkoholu oraz jakie działania podjąć w razie problemów wychowawczych z dzieckiem.

Dyżury specjalistów pełnione będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę  nr tel. 77 464 17 78.

                                                                                       Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
                                                                                                                        w Dąbrowie

                                                                                                                 Małgorzata Zaparta

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 30-10-2020 15:34
Przewiń do góry