Nowy - stary Sołtys Chróściny oraz kolejne wybory Sołtysów

13 stycznia 2013 roku wybierano sołtysa i Radę Sołecką w Chróścinie. Zebranie wyborcze obsługiwali Rudolf  Szymainda - pełnomocnik wójta ds. wyborów oraz Grzegorz Jeziorański -  kierownik referatu organizacyjnego Urzędu. Przy wyborze nowego sołtysa niespodzianki nie było.

Zebranie otworzył i przepisy odnośnie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej przedstawił Rudolf Szymainda. W głosowaniu jawnym  powołano Komisję Wyborczą dla wyboru sołtysa w składzie: Alfred Biskup (przewodniczący) oraz członkowie Stefan Żelosko i Włodzimierz Kwieciński.

W wyniku tajnego głosowania sołtysem sołectwa Chróścina na kadencję od 19 stycznia 2013 roku do 18 stycznia 2017 roku została ponownie wybrana Magdalena Podsada. - To co zaczęłam w poprzedniej kadencji, będę starała się kontynuować. Trzeba szukać pieniędzy w projektach unijnych. Chcę, żeby coś po mnie zostało. Rękami i nogami walczyć będę o lepsze jutro Chróściny. Jakkolwiek górnolotnie to brzmi, tak właśnie zamierzam - powiedziała nam wybrana na drugą kadencję sołtys Magdalena Podsada.

Dla przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej powołano w głosowaniu jawnym  Komisję Wyborczą w składzie: Alfred Biskup (przewodniczący) oraz członkowie Ewa Rosińska i Mieczysława Cechowska. W wyniku tajnego glosowania w skład Rady Sołeckiej weszli: Gorg Gonschior, Józef Malik, Stefan Żelosko i Włodzimierz Kwieciński.

Zebranie wyborcze nie wybrało pełnego składu Rady Sołeckiej, ponieważ nikt  z obecnych nie wyraził zgody na kandydowanie. Wobec powyższego zebranie wyborcze zadecydowało jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, aby zamknąć listę zgłoszeń oraz ograniczyć do 4 osób skład Rady Sołeckiej na kadencję od 19 stycznia 2013 roku do 18 stycznia 2017 roku.

Zebranie wyborcze zakończył Rudolf Szymainda, gratulując nowemu sołtysowi i nowo wybranej Radzie Sołeckiej.

***

Po rezygnacji sołtysa Ciepielowic wybory jego następcy odbędą się 27 stycznia (godz. 15.00). Na 17 lutego (godz. 15.00) zaplanowano wybory w Skarbiszowie (koniec kadencji 22.02.2013 r.).

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 15-01-2013 08:51
Przewiń do góry