Atrakcyjne działki w Sokolnikach na sprzedaż !

Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr OP1O/00072130/0:

Poz. 1

Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.530 zł brutto

Poz. 2

Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.630 zł brutto

Poz. 3

Działka nr 491/3 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.630 zł brutto

Poz. 4

Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza  37.700 zł brutto

Poz. 5

Działka nr 491/8 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza  41.630 zł brutto

Poz. 6

Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza  41.730 zł brutto

Poz. 7

Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.730 zł brutto

Poz. 8

Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.630 zł brutto

Przetargi odbędą się w dniu 15 lutego  2013 r. Poz. 1 godz. 900 Poz. 2 godz. 930,    Poz. 3 godz. 1000, Poz. 4 godz. 1030, Poz. 5 godz. 1100, Poz. 6 godz. 1130, Poz. 7 godz. 1200, Poz. 8 godz. 1230  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dąbrowie  ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 do  11  lutego 2013r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 11 lutego 2013r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Są to działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie przy drodze o nawierzchni  gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną i dojazdową z drogi Wawelno-Dąbrowa o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 58/09, 59/09, 60/09, 65/09, 120/07, 121/07, 122/07, 123/07 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 204.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 10-01-2013 08:57
Przewiń do góry