Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Chróścinie

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM

Szanowni mieszkańcy sołectwa Chróścina,

Wójt Gminy Dąbrowa wykonując uchwałę Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chróścina, serdecznie zaprasza mieszkańców na

 ZEBRANIE WYBORCZE

poświęcone w y b o r o w i   s o ł t y s a   i   r a d y   s o ł e c k i e j, które odbędzie się

w dniu 13 stycznia 2013 r. o godz. 1500

w remizie OSP w Chróścinie

Porządek zebrania wyborczego będzie następujący:

  1. Powołanie spośród stałych i uprawnionych mieszkańców sołectwa trzyosobowej komisji wyborczejw celu przeprowadzenia głosowania.
  2. Przeprowadzenia odrębnych tajnych głosowań dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  3. Ogłoszenie wyników wyborów.

Zebranie Wyborcze obsługiwać i prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa.

Prosi się mieszkańców o zabranie ze sobą  przyborów do pisania.

                                                                                                                              Wójt Gminy Dąbrowa

                                                                                                                                   /-/ Marek Leja

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-01-2013 13:44
Przewiń do góry