Złożone projekty i ich realizacja

 

W latach 2008-2014 Gmina Dąbrowa pozyskała zewnętrzne środki finansowe w wysokości: 

33 096 222,65 zł 
(sł.: trzydzieści trzy milony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote  65/100)


Poniższe zestawienia przedstawiają koszty całkowite inwestycji i wysokość pozyskanych środków zewnętrznych w ramach programów unijnych i funduszy krajowych w rozbiciu na lata, gdzie Beneficjentem końcowym jest Gmina Dąbrowa.
Środki finansowe pozyskane samodzielnie bądź w partnerstwie.

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: PDFPROW.pdf (81,81KB)
2. Budżet państwa: PDFBUDŻET PAŃSTWA.pdf (161,62KB)
3. Fundusz Spójności: PDFFS.pdf (72,72KB)
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: PDFPOKL.pdf (72,03KB)

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry