Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Dąbrowa

Loga UE regionalny program operacyjny województwa opolskiego.gif

Miasto Opole oraz partnerzy z 5 Gmin Aglomeracji Opolskiej (w tym Gmina Dąbrowa) obejmą wsparciem 55 przedszkoli publicznych (wraz z oddziałami zamiejscowymi) z zakresu: rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące

szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych/kursach oraz szkoleniach.

 

W ramach projektu planowane jest również doposażenie istniejącej infrastruktury przedszkolnych placów zabaw (utworzenie ścieżek sensorycznych), zakupy nowoczesnych urządzeń i materiałów dydaktycznych oraz utworzenie 13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/SPE w Gminie Dąbrowa.

 

Nasza gmina beneficjentem jest dwóch zadań:

  • Doskonalenie i kształcenie nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli przedszkoli 40 tyś. zł)
  • Utworzenie nowych miejsc Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Gminie Dąbrowa (PP Chróścina - dofinansowanie  98 tyś. do rozbudowy przedszkola)

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Lider projektu: Miasto Opole

Partnerzy: Gmina Dąbrowa, Gmina Turawa, Gmina Łubniany, Gmina Popielów, Gmina Dobrzeń Wielki

Całkowite koszty projektu: 2 445 544,00

Wnioskowana kwota wsparcia: 2 078 712,40

Okres realizacji projektu: 28.03.2020 - 26.08.2022

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 01-10-2020 08:08
Przewiń do góry