Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Dąbrowa otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 370/2020/G-11/OZ-ZOA/D dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 4 923,07 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 279,30 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w wysokości 279,30 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 1,426 Mg.

Odbiór i demontaż płyt eternitowych miał miejsce we wrześniu br.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 25-09-2020 08:01
Przewiń do góry