24 września Sesja Rady Gminy

W dniu 24 wrzesień 2020 r. (czwartek) o godzinie 1500 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka,
 2. wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Dąbrowa, położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Żelazna,
 3. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa”,
 4. zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok,
 5. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBROWA
                                                                                                                /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 18-09-2020 09:57
Przewiń do góry