Poświęcenie rzeźby św. Jana Nepomucena w Dąbrowie

Dnia  9 grudnia 2012 r., nastąpiło poświęcenie odnowionej, pochodzącej z II połowy XVIII w., rzeźby Św. Jana Nepomucena w Dąbrowie.

Przed poświęceniem, nabożeństwo w Kościele pw. Świętego Wawrzyńca w Dąbrowie, poprowadził Proboszcz Marcin Bonk , który odmówił litanię  do  Św. Jana Nepomucena. Następnie, przy kapliczce, Wójt Marek Leja i Z-ca Wójta Erwin Marsolek, w swoich wystąpieniach  przedstawili historię  Św. Jana Nepomucena i źródła finansowania renowacji, po czym razem  z Proboszczem Marcinem Bonkiem  wspólnie przecięli wstęgę.

Na konserwację rzeźby w Dąbrowie uzyskano dofinansowanie w kwocie 15 000 zł ze środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 17 000 zł ze środków Powiatu Opolskiego. Łączny koszt konserwacji wyniósł ponad 32 228 zł. Natomiast remont kapliczki w kwocie ponad 5 000 zł został sfinansowany ze środków budżetu Gminy.

Św. Jan Nepomucen jest patronem jezuitów, szczerej spowiedzi oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury Jana Nepomucena można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 10-12-2012 12:26
Przewiń do góry