Rada Gminy ustanowiła zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie ,,Park w Dąbrowie''

Podczas sesji w dniu 27 sierpnia radni gminy Dąbrowa podjęli uchwałę ustanawiającą zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie "Park w Dąbrowie". Ten cenny przyrodniczy teren służy zarówno wypoczynkowi jak i rekreacji. Na terenie Parku znajdują się ciekawe ścieżki edukacyjne, stanowiące walory rekreacyjne zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Blisko 21 hektarów zabytkowego, cennego przyrodniczo i kulturowo krajobrazu zasługuje na szczególną ochronę , bo to nie tylko walory widokowe i estetyczne, ale także, występujące cenne siedliska przyrodnicze, roślin oraz zwierzęta. Na terenie Parku rośnie mnóstwo gatunków drzew, rozwinięte zbiorowiska łąkowe, a także wiele gatunków chrabąszczy i grzyby nadrzewne. Bezspornie stwierdzono tutaj gniazdowanie aż 28 gatunków ptaków, co w przyszłości może być wykorzystane jako lekcje edukacyjne. Wniosek o uzasadnienie do uchwały przygotował Uniwersytet Opolski.

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 07-09-2020 15:20
Przewiń do góry