Poświęcenie rzeźby św. Jana Nepomucena w Chróścinie

Dnia  2 grudnia 2012 r.nastąpiło poświęcenie odnowionej, pochodzącej z I połowy XIX w., rzeźby Św. Jana Nepomucena w Chróścinie. Przed poświęceniem, nabożeństwo w Kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Chróścinie, poprowadził Proboszcz Ryszard Wołowiec, który wygłosił kazanie o  Św. Nepomucenie. Następnie w swoich wystąpieniach, Wójt Marek Leja i Z-ca Wójta Erwin Marsolek, przedstawili jego historię , opowiedzieli o  etapach konserwacji rzeźby i źródłach finansowania.

Na konserwację rzeźby i kapliczki przydrożnej w Chróścinie uzyskano dofinansowanie w wysokości 8 000 zł, pochodzące ze środków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 9 000 zł, pochodzące ze środków Samorządu  Województwa Opolskiego. Łączny koszt konserwacji wyniósł ponad 44 972 zł, z czego ponad 27 000 zł pochodziło z budżetu Gminy.

Św. Jan Nepomucen jest patronem jezuitów, szczerej spowiedzi oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury Jana Nepomucena można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 03-12-2012 11:37
Przewiń do góry