Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL prowadzi nabór do projektu „Kuźnia przedsiębiorczości”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu trwa do 26 listopada 2012 r.

Formy wsparcia w ramach projektu będą realizowane w ramach dwóch ścieżek.

1. Ścieżka przekwalifikowania, która obejmować będzie:

-          doradztwo zawodowe,

-          doradztwo psychologiczne,

-          przekwalifikowujące szkolenia zawodowe,

-          dodatek szkoleniowy za udział w szkoleniach zawodowych,

-          pośrednictwo pracy.

2. Ścieżka samozatrudnienia, która obejmować będzie:

-         doradztwo zawodowe,

-         szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

-         doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu,

-         dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł,

-        finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w okresie do 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie maksymalnie do 1 050 zł.

Formularze rekrutacyjne do każdej ze ścieżek oraz opis projektu znajdują się na stronie www.kuznia.opole.frdl.pl oraz w biurze projektu przy ul. Krakowskiej 51 w Opolu, tel. 77 454 48 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 22-11-2012 11:35
Przewiń do góry