Fundusz Sołecki Niewodniki 2020

Na rok 2020, dla sołectwa Niewodniki, została przyznana kwota w wysokości 23 104,66 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia:
1. Promocja sołectwa.
2. Utrzymanie terenów zielonych.
3. Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.
4.Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy.
5. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.
6. Wykonanie studni przy boisku - etap II.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 14-07-2020 11:05
Przewiń do góry