Plany, programy i strategie

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium OBRĘB CIEPIELOWICE

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium OBRĘB CIEPIELOWICE (120,25KB)


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Dąbrowa


Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku:  
PDFStrategia Rozwoju Gminy Dąbrowa -do uchwały (571,59KB)
 

Załącznik: Syntetyczna diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Dąbrowa  
PDFDiagnoza ostateczna Dąbrowa - do uchwały grudzień.pdf (971,94KB)


 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry