Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Dąbrowa informuje, że od dnia 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Dąbrowa, biuro podawcze.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.,
  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia o gruntach dzierżawionych.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: (100 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2019 r.).

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku: 100 l.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku: 1 zł.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce informacje publiczne/inne/zwrot podatku akcyzowego jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PDFWzór wniosku akcyza 2020 (871,24KB)
 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy.

Tel.: 77 464 10 10 wew. 102

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 10-07-2020 09:03
Przewiń do góry