Program Moja Woda

Program Moja Woda do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe.
1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”.

„Moja Woda” to program, który pozwoli na sfinansowanie instalacji przydomowej retencji.Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.
Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

„Moja Woda”  to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, należy składać na obowiązującym formularzu w wersji elektronicznej po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta znajdującym się na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie: wfosigw.pl, jak i w wersji papierowej (wniosek w wersji papierowej należy złożyć do Biura Funduszu na adres wskazany w ogłoszeniu).

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w załączonym regulaminie oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

PDFRegulamin Moja Woda (370,83KB)
 

moja woda.jpeg

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 03-07-2020 07:51
Przewiń do góry