Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 30 października 2012 r. (wtorek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 4. Zmiana uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
 5. Nadanie nazwy ulicy w Ciepielowicach.
 6. Zarządzenie wyborów sołtysów i rady sołeckiej w sołectwach Chróścina i Skarbiszów.
 7. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
 8. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Zmiana uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 10. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 11.  Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

Opublikował(a): Grzegorz Jeziorański
Data publikacji: 26-10-2012 12:40
Przewiń do góry