Gmina Dąbrowa stopniowo otwiera żłobka,przedszkola i szkoły

25 maja uruchamiamy pierwsze grupy przedszkolne w miejscowościach: Dąbrowa, Prądy, Narok oraz Żelazna.

1 czerwca planowane jest otwarcie przedszkola w Karczowie oraz Żłobka w Żelaznej. W kolejnym etapie, nie szybciej niż 15 czerwca działalność rozpocznie przedszkole w Chróścinie.

Rodzice dzieci, których przedszkola nie zostaną otwarte w pierwszym etapie mają możliwość posłania dziecka do innego pracującego przedszkola, w ramach wolnych miejsc w uzgodnieniu z dyrektorem jednostki przyjmującej.

Od 25 maja otwarte będą również szkoły podstawowe zapewniające jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz konsultacyjne dla uczniów. Obecnie dyrektorzy szkół posiadają  zgłoszenia kilkoro dzieci do szkoły w Chróścinie i w Naroku. Szkoły przygotowują się do bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty zaplanowanego na okres od 16 do 18 czerwca br.

Aktualnie placówki oświatowe przygotowują się do wypełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej kwestii. Wymagania te powodują reorganizację pracy oddziałów oraz odpowiednie, bardzo restrykcyjne przygotowanie pomieszczeń do przyjęcia wychowanków. Gmina przekazała dodatkowe środki finansowe dla jednostek na realizację powyższych zadań, w tym związanych z zakupem płynów do dezynfekcji i ochrony pracowników i dzieci. Trwają prace, które w sposób jak najbardziej możliwy mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i pracowników placówek. W każdej jednostce wprowadzony zostanie szczególny reżim sanitarny. Nie zwolni to jednak rodziców od obowiązku podpisania oświadczenia, że bierze odpowiedzialność za posłanie dziecka do placówki, w tym na pomiar temperatury ciała dziecka oraz jeszcze większej współpracy z naszymi jednostkami.

Pamiętaj Rodzicu:

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Obostrzenia sanitarne powodują, że do placówek będziemy mogli przyjąć ograniczoną ilość dzieci. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy (oboje pracują) z opieką w domu.

Ze względów organizacyjnych i zapewnienia właściwego bezpieczeństwa dzieci prosi się rodziców o  dowóz do szkół i przedszkoli we własnym zakresie.

O przyjęciu dziecka do danej szkoły/przedszkola/żłobka decyduje dyrektor jednostki. Dane kontaktowe do placówek:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie tel. 77/402 04 35
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie, tel. 77/464 01 14
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku, tel. 77/ 464 20 02
 4. Publiczne Przedszkole w Dąbrowie tel. 77/ 464 10 70 (w tym oddział w Prądach tel. 77/464 12 71)
 5. Publiczne Przedszkole w Chróścinie, tel. 77/464 02 02
 6. Publiczne Przedszkole  w Naroku tel. 77/ 464 20 17 (w tym oddział w Żelaznej tel. 77/464 21 23)
 7. Publiczne Przedszkole w Karczowie, tel. 77/464 11 04
 8. Publiczny Żłobek w Żelaznej tel. 77/ 464 21 19

Dodatkowo przedstawiamy wytyczne GIS, MZ i MEN

 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole
 • Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

PDFWytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_-_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole(1).pdf (96,40KB)
PDFWytyczne_GIS, MZ i MEN_dla_przedszkoli,_oddziałów_przedszkolnych_w_szkole_podstawowej_i_innych_form_wychowania_przedszkolnego_oraz_instytucji_opieki_nad_dziećmi_w_wieku_do_lat_3(4).pdf (3,29MB)
PDFWytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_-_edukacja_wczesnoszkolna(4).pdf (152,70KB)
PDFWYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów(1).pdf (509,16KB)
PDFRekomendacje_GIS_-_zajęcia_rewalidacyjne.pdf (108,64KB)
 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 22-05-2020 08:44
Przewiń do góry