Urząd Gminy Dąbrowa - informacje teleadresowe

Adres pocztowy:
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa
NIP Gminy Dąbrowa: 991-04-58-640
REGON Gminy Dąbrowa: 531413047

Kontakt:
tel./fax. 77 464 10 10 wew.105
e-mail: l

Platforma EPUAP /y69foca544/SkrytkaESP
                            /OPSDabrowa/SkrytkaESP

 

Stanowisko pracy

Telefon bezpośredni

Kontakt e mail

BIURO OBSŁUGI

(77) 427 81 40

bo@gminadabrowa.pl

KASA

(77) 427 81 41

kasa@gminadabrowa.pl

PODATKI (77) 427 81 42 podatki1@gminadabrowa.pl
podatki2@gminadabrowa.pl
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA (77) 427 81 55

kb@gminadabrowa.pl

zs@gminadabrowa.pl

SEKRETARIAT (77) 427 81 47

sekretariat.wojta@gminadabrowa.pl

SKARBNIK

(77) 427 81 57

skarbnik@gminadabrowa.pl

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

(77) 427 81 52

dzialalnosc.gospodarcza@gminadabrowa.pl

PROMOCJA (77) 427 81 59 promocja@gminadabrowa.pl
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA (77) 427 81 53
(77) 427 81 72
kb1@gminadabrowa.pl
kp@gminadabrowa.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

(77) 427 81 57

usc@gminadabrowa.pl

DOWODY OSOBISTE

(77) 427 81 54

do@gminadabrowa.pl

EWIDENCJA LUDNOŚCI

(77) 427 81 58

el@gminadabrowa.pl

INWESTYCJE I DROGI

(77) 427 81 60

irg@gminadabrowa.pl

KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

(77) 427 81 43

inwestycje@gminadabrowa.pl

BUDOWNICTWO (77) 427 81 63 budownictwo@gminadabrowa.pl
OCHRONA POWIETRZA (77) 427 81 62 op@gminadabrowa.pl
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW (77) 427 81 61 fundusze@gminadabrowa.pl
GOSPODARKA ODPADAMI (77) 427 81 64 go@gminadabrowa.pl
GOSPODARKA KOMUNALNA (77) 427 81 65 gkios@gminadabrowa.pl
BIURO RADY GMINY (77) 427 81 66 brg@gminadabrowa.pl

OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

(77) 427 81 67

oc@gminadabrowa.pl

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (77) 427 81 68 gospodarka.przestrzenna@gminadabrowa.pl

MIENIE GMINY

(77) 427 81 70

mienie.gminy@gminadabrowa.pl

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO

(77) 427 81 71

or@gminadabrowa.pl

KADRY I PŁACE (77) 427 81 56 place@gminadabrowa.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY i REKREACJI

(77) 427 81 73

gokir@gminadabrowa.pl

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY
SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI

(77) 464 10 73 

sekretariat.gzeasip@gminadabrowa.pl

 

Godziny przyjmowania interesantów:

  • poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 7:40 do 15:20
  • czwartki w godzinach od 7:40 do 17:20
  • piątki w godzinach od 7:40 do 13:20

Skargi i wnioski przyjmują w siedzibie Urzędu:

Wójt Gminy – w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 16.30 oraz w czwartki w godzinach od 12.00 do 16.00
Przewodniczący Rady Gminy – po wcześniejszym ustaleniu terminu tel. 77 4641010 wew. 115
Sekretarz Gminy – codziennie w godzinach pracy urzędu 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry