Gminny informator adresowy

Urząd Pocztowy w Dąbrowie   
ul. Szkolna 2, tel. 887-331-697

Pogotowie energetyczne. Zakład Energetyczny - Posterunek w Chróścinie
ul. Kolejowa 20a, tel. 77 464 01 94

Pogotowie kanalizacyjne. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.
ul. Oleska 64, tel. 994

Pogotowie wodociągowe. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach.
ul. Rolnicza 6, tel. 77 464 62 34

Akcja Zima:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, tel. 77 401 63 00

Zarząd Dróg Wojewódzkich  
ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 80

Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, tel. 77 441 40 69


Bank Spółdzielczy Brzeg Oddział w Dąbrowie    
ul. Spółdzielcza 1, tel. 77 464 10 68

NZOZ "Przychodnia Rodzinna" w Dąbrowie   
ul. Ciepielowicka 13, tel. 77 464 10 17, 602 451 089

Samodzielny Niepubliczny Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chróścinie
ul. Kolejowa 23, tel. 77 464 02 97

Indywidualna Praktyka Lekarska Wiesław Konik w Żelaznej
ul. Opolska 60, tel. 77 464 21 90

Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Gadula-Milejska w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 13, tel. 609 158 224

Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny "Caritas" w Dąbrowie
Pl. Powstańców Śl. 2, tel. 77 464 14 84

Restauracja "Dąbrowianka" w Dąbrowie
Pl. Powstańców Śl. 7, tel. 77 464 10 24

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry