Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym

Od 1 kwietnia do 30 czerwca Gmina Dąbrowa uruchomiła usługi tzw. kuriera społecznego oraz dożywiania osób niesamodzielnych w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni".
Kwalifikowanie osób do usługi ciepłego posiłku nastąpiło po uzgodnieniu z Sołtysami, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (liderem projektu) oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie (OPS).
Usługi skierowane są do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia oraz niepełnosprawność, a także do osób starszych samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy.
Dodatkowo OPS zwiększył zapotrzebowanie na pomoc żywnościową z Banku Żywności. Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.
Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego tj. dochód poniżej 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt z OPS 77/464 17 78

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 19-05-2020 08:06
Przewiń do góry