Przypomnienie dla przedsiębiorców o terminie zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia  31 maja 2020r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Jednocześnie informuję, iż niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie dokona wpłaty II raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową.

Wpłaty można dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dąbrowa; Bank Gospodarstwa Krajowego O/Opole 09 1130 1219 0026 3109 4920 0042

z dopiskiem: II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 05-05-2020 07:53
Przewiń do góry