Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 27 września 2012 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia dla nowego sołtysa wsi Sławice i rady sołeckiej oraz podziękowanie Pani Weronice Wacławczyk za pełnienie funkcji sołtysa.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 4. Informacja o stanie sportu i kultury fizycznej w Gminie Dąbrowa.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.,
 6. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa,
 7. Nadanie nazwy ulicy w Niewodnikach,
 8. Inkaso podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenie za inkaso,
 9. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok,
 10.  Interpelacje radnych.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

   PRZEWODNICZĄCY

   RADY GMINY DĄBROWA

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 24-09-2012 10:54
Przewiń do góry