Program "NIE SAMI DZIELNI" w gminie Dąbrowa

W ramach porozumienia z Województwem Opolskim na terenie gminy Dąbrowa realizowany jest projekt "NIE SAMI DZIELNI", zapewniający rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne realizowany w ramach RPO WO 2014-2020, współfinansowanego ze środków UE. Liderem tego przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Program obejmuje działania w czasie trwania stanu epidemicznego w Polsce.

Oferta skierowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, także do osób starszych samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy. Program przewiduje 2 rodzaje działań: 1. uruchomienie usługi tzw. kuriera społecznego; 2. dożywiania osób. Z terenu gminy Dąbrowa zaplanowano łącznie udział 70 osób. Koordynatorem działań na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Kwota dotacji obejmująca ciepłe posiłki to 93 tys zł, natomiast kurier społeczny to kwota 10 500 tys zł.

Telefon kontaktowy do Ośrodka Pomocy Społecznej : 77 464 17 78

Kurier społeczny: 668 735 596

plakat kurier społeczny.jpeg

 

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 10-04-2020 11:36
Przewiń do góry