Atrakcyjne działki na sprzedaż

WÓJT GMINY DĄBROWA OGŁASZA  IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00072130/0:

Poz. 1

Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.530 zł brutto

Poz. 2

Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.630 zł brutto

Poz.3

Działka nr 491/3 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.630 zł brutto

Poz. 4

Działka nr 491/4 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.630 zł brutto

Poz. 5

Działka nr 491/5 o pow. 0,0821 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 40.450 zł brutto

Poz. 6

Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza  37.700 zł brutto

Poz.7

Działka nr 491/8 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza  41.630 zł brutto

Poz. 8

Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza  41.730 zł brutto

Poz. 9

Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.730 zł brutto

Poz.10

Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3 – cena wywoławcza 41.630 zł brutto


Przetargi odbędą się w dniu 15 października  2012 r. Poz. 1 godz. 900 Poz. 2 godz. 930,    Poz. 3 godz. 1000, Poz. 4 godz. 1030, Poz. 5 godz. 1100, Poz. 6 godz. 1130, Poz. 7 godz. 1200, Poz. 8 godz. 1230, Poz. 9 godz. 1300, Poz. 10 godz. 1330  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Wadium w wysokości 10 % ceny nabywanej nieruchomości należy wpłacić w kasie gminy lub na konto w BGK O/Opole nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 do dnia 9 października 2012 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego upływa z dniem 9 października 2012 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Są to działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie przy drodze o nawierzchni  gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną i dojazdową z drogi Wawelno - Dąbrowa o nawierzchni asfaltowej.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 58/09, 59/09, 60/09, 65/09, 66/09, 67/09, 120/07, 121/07, 122/07, 123/07 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.


Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 204.

PDFsokolniki działki.pdf (243,17KB)

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA I przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dąbrowie,  dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  nr OP1O/00076461/7

Poz. 1

Działka nr 215/8 z mapy 2 o pow. 0,1090 ha  – cena wywoławcza 70.000 zł netto

Poz. 2

Działka nr 215/9 z mapy 2 o pow. 0,1082 ha  – cena wywoławcza 69.000 zł netto

Przetargi odbędą się w dniu 19 października 2012 r. Poz. 1 godz. 900, Poz. 2 godz. 930  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić w kasie gminy lub na konto BGK O/Opole Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 do dnia 15 października 2012 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem 15 października 2012 r. Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.

Są to  działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie, położone przy ul. Stokrotki. Działki położone są na obrzeżu wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną jednorodzinną i gruntów użytkowanych rolniczo. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, kanalizacja sanitarna, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie E,W.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 33/09, 50/09 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip.gminadabrowa.pl w zakładce sprzedaż mienia. Informacji udzielają również pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 104 oraz pod nr tel. 77 4641010 wew. 204.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 13-09-2012 10:22
Przewiń do góry