Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się


Głuchoniemi i słabosłyszący klienci Urzędu Gminy Dąbrowa mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w urzędzie,
w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres :
  • faxem na nr 77 4641010 wew. 305
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 77 4641010

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 26-03-2020 07:59
Przewiń do góry