Kasa w Urzędzie Gminy będzie nieczynna

 W związku z ryzykiem zarażenia wirusem COVID-19 decyzją Wójta Gminy Dąbrowa KASA Urzędu Gminy będzie nieczynna do odwołania. 

Urząd Gminy przypomina, że wszelkich wpłat można dokonywać  za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe wskazane poniżej, jak również w placówce Banku Pocztowego na Poczcie Polskiej w Dąbrowie.

Wpłaty z tytułu podatków i opłat:

 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportowych
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BGK O/Opole indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub  informacji o wysokości opłaty

 

Wpłaty należności dotyczących:

 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowej
 • opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • czynszu dzierżawy, najmu
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • sprzedaży nieruchomości
 • opłaty z tytułu egzekucji należności

BGK O/Opole

Nr 09 1130 1219 0026 3109 4920 0042

 

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi i sprzedażą nieruchomości:

 • wadia przetargowe
 • należyte zabezpieczenie mienia

BGK O/Opole

Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003

 

Opublikował(a): 
Data publikacji: 13-03-2020 12:20
Przewiń do góry