Urząd Gminy Dąbrowa zaprasza do kontaktu telefonicznego

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.

W związku z wystąpieniem zachorowań na COVID-19 na terenie kraju (koronawirus)  w Urzędzie Gminy Dąbrowa zostało wprowadzone ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których do tej pory odbywała się obsługa klienta. Poruszanie się po budynku jest możliwe tylko w strefie Biura Obsługi Interesanta oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub z wykorzystaniem skrzynki podawczej e-PUAP.

Udzielimy Państwu wszelkich informacji niezbędnych do załatwienia spraw w naszym urzędzie.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

                                                                                                                                                Urząd Gminy Dąbrowa

NUMERY TELEFONÓW URZĘDU GMINY DĄBROWA  TELEFON OGÓLNY: 77 464 1010

Stanowisko pracy

Telefon bezpośredni

Kontakt e mail

BIURO OBSŁUGI

(77) 427-81-40

KASA

(77) 427-81-41

PODATKI

(77) 427-81-42

GOSPODARKA ODPADAMI

(77) 427-81-53

URZĄD STANU CYWILNEGO

(77) 427-81-57

DOWODY OSOBISTE

(77) 427-81-58

EWIDENCJA LUDNOŚCI

(77) 427-81-58

INWESTYCJE I ROZWÓJ

(77) 427-81-60

KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

(77) 427-81-61

OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

(77) 427-81-67

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

(77) 427-81-62

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

(77) 427-81-63

MIENIE GMINY

(77) 427-81-64

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

(77) 427-81-68

GOSPODARKA KOMUNALNA

(77) 427-81-65

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

(77) 427-81-44

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

(77) 427-81-44

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO

(77) 427-81-52

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA I EGZEKUCJA

(77) 427-81-54

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

(77) 427-81-54

BIURO RADY GMINY

(77) 427-81-66

SEKRETARIAT

(77) 427-81-47

GMINNY OŚRODEK KULTURY i REKREACJI

(77) 427-81-72

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI

(77) 427-81-73

WÓJT GMINY DĄBROWA, ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ, SKARBNIK

(77) 427-81-47

     
Opublikował(a): 
Data publikacji: 12-03-2020 15:55
Przewiń do góry