Zaproszenie do konsultacji społecznych

Wójt Gminy Dąbrowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa
w roku 2020.


PDFZarządzenie SEK.0050.36.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2020 (410,37KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2020 (1,29MB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (37,50KB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 10-03-2020 10:44
Przewiń do góry