Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

W dniu 30 sierpnia 2012 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

 

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa na rok szkolny 2011/2012.
 4. Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 5. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokal mieszkalny.
 6. Nadanie nazwy ulicy w Ciepielowicach.
 7. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa.
 8. Przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Uwierz w siebie – wygraj przyszłość II”.
 9. Przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Wiara w siebie kluczem do sukcesu II”.
 10. Zmiana uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.
 11. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 13. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu.
 14.  Interpelacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 16. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY

      RADY GMINY DĄBROWA

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 24-08-2012 12:36
Przewiń do góry