Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa.

Wniosek wraz z załącznikami (druki dostępne w urzędzie gminy oraz poniżej) należy składać w terminie do 31 marca br. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Dąbrowa) w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Dodatkowych Informacji udziela pracownik Biura Gospodarki Odpadami (pokój nr 11) –  tel. 774641010 w. 111.

PDFWniosek (74,92KB)
PDFZawiadomienie (235,72KB)
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (30,76KB)
DOCOświadczenie zgłoszenia robót lub pozwolenie na budowę (25,50KB)
DOCOświadczenie pomoc de minimis (38,00KB)
DOCFormularz informacja pomoc de minimis rolnictwo lub rybołóstwo (34,00KB)
XLSFormularz informacja pomoc de minimis (141,00KB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 04-03-2020 09:17
Przewiń do góry