SSKF KS Dąbrowa zaprasza do składania ofert na ROLKOWISKO

obrazek dla ewy.png

W imieniu Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa zapraszamy  do składania ofert na realizację zadania projektowego „Rolkowisko – budowa bieżni do celów rekreacyjnych przy boisku w miejscowości Dąbrowa wraz z remontem zaplecza sanitarnego”  dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Zadanie projektowe jest podzielone na następujące części:

A. Rolkowisko (roboty budowlane z zakresu inżynierii drogowej)
DOCXwzór ofert - rolkowisko (87,41KB)
DOCzapytanie ofertowe - rolkowisko (126,50KB)

- Dokumentacja techniczna/ projektowa:

7ZOPIS TECHNICZNY I BUDOWLANY (6,39MB)
7ZPRZEKROJE I SZCZEGÓŁY ELEMENTÓW (11,32MB) 7ZRZUTY (4,79MB) PDFPRZEDMIAR ROBÓT (750,17KB)

Termin ofertowy: 13.03.2020 r. , termin: realizacji zadania: ostatecznie do dnia 31.07.2020 r.

Szczegółowe ogłoszenie w przedmiotowym zakresie znajduje się na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl  ogłoszenie nr 126/20/02/2020

B. Zaplecze sanitarne
DOCXwzór ofert - zaplecze sanitarne (85,54KB)
DOCzapytanie ofertowe - zaplecze sanitarne (114,50KB)

- Dokumentacja techniczna/ projektowa:

7ZOPISY TECHNICZNE (14,56MB) 7ZRZUTY (124,68KB) PDFPRZEDMIAR ROBÓT (316,32KB)

Termin ofertowy: 28.02.2020 r., TERMIN ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 13.03.2020 r., termin: realizacji zadania: ostatecznie do dnia 15.07.2020 r.

C. Zagospodarowanie terenu zielenią
DOCXwzór oferty - zagospodarowanie zieleni (87,24KB)
DOCzapytanie ofertowe - zagospodarowanie zieleni (104,50KB)

- Dokumentacja techniczna/ projektowa:

7ZOPISY TECHNICZNE (2,29MB) 7ZRZUTY I WIZUALIZACJE (12,89MB) PDFPRZEDMIAR ROBÓT (162,45KB)

Termin ofertowy: 28.02.2020 r., , termin: realizacji zadania: ostatecznie do dnia 15.07.2020 r. 
Akceptowalne sposoby składania ofert:
Drogą pocztą na wskazany adres (decyduje data wpływu) lub osobiście. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie składania ofert, będą odrzucone (nie decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce  i  dane adresowe do składania ofert: zgodnie ze wzorem opisu koperty

Nadawca:

<< wpisać nazwę i adres oferenta>>

    Adres dostarczenia:

 GMINA DĄBROWA

        Dąbrowa ul. Ks. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa

Oferta dla  Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa

Nazwa zadania:

<< wpisać właściwą część, na którą jest składana oferta>>

NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU OFERTOWEGO

DO DNIA << prosimy uzupełnić termin >>

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 20-02-2020 17:15
Przewiń do góry