Zaproszenie do udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Zaproszenie do udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla Dzieci


„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” Uprzejmie informujemy, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych, pod
hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.
Cele konkursu:
- promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,
- popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach
wiekowych:
- I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
- II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich..
Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pracę do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach
rodzic lub opiekun prawny dziecka.
Termin nadsyłania prac konkursowych do Placówek Terenowych/Oddziału Regionalnego KRUS upływa z dniem 28 lutego 2020 r.

Dyrekcja
OR KRUS w Opolu

PDFplakat - platyczny.pdf (149,54KB)
PDFRegulamin konkursu plastycznego 2020 (1,74MB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 23-01-2020 09:06
Przewiń do góry