Zmiana numerów rachunków bankowych

Informujemy, że zmianie uległy numery rachunków bankowych .

RACHUNKI BANKOWE:

Wpłaty z tytułu podatków i opłat:

 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportowych
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

BGK O/Opole indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub  informacji o wysokości opłaty


Wpłaty należności dotyczących:

 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowej
 • opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • czynszu dzierżawy, najmu
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • sprzedaży nieruchomości
 • opłaty z tytułu egzekucji należności

BGK O/Opole

Nr 09 1130 1219 0026 3109 4920 0042
PL 09 1130 1219 0026 3109 4920 0042 GOSKPLPW – SWIFT

 

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi i sprzedażą nieruchomości:

 • wadia przetargowe
 • należyte zabezpieczenie mienia
   

BGK O/Opole
Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003
PL 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003 GOSKPLPW – SWIFT

Rachunek Organu
BGK O/Opole

Nr 11 1130 1219 0026 3109 4920 0006PL
11 1130 1219 0026 3109 4920 0006 GOSKPLPW – SWIFT

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 03-01-2020 10:45
Przewiń do góry