Wójt Gminy Dąbrowa ogłasza sprzedaż samochodu pożarniczego

                                                                                              Dąbrowa dn. 10.12.2019 r.            

                                  

                                     WÓJT GMINY DĄBROWA

                             ogłasza  sprzedaż samochodu pożarniczego:

                     marki VW MAN 8.136 FAE, rok produkcji 1986 , nr rej. OPO 7X32;

Warunki sprzedaży:

Sprzedawca: Gmina Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa ;

Przedmiot sprzedaży:
 samochód marki VW MAN 8.136 FAE
- nr rejestracyjny: OPO 7X32
- rodzaj pojazdu: specjalny – pożarniczy GBA 1,8/16
- rok produkcji – 1986
- nr identyfikacyjny (VIN) WVM5650370G035304
- nr karty pojazdu – AAC 3399396
- kolor powłoki lak.: czerwony 
- pojemność  silnika: 5648 cm3
- moc silnika: 100 kW
- rodzaj paliwa: olej napędowy
- stan licznika: 28570 km (wg drogomierza).
- zbiornik na wodę  - kompozyt, poj. 1800 litrów
- liczba osi :  2
- liczba miejsc :  3
- samochód sprawny technicznie, pozbawiony sprzętu wyposażenia pożarniczego
- ogumienie jednolite, nowe na obu osiach.
Pojazd jest bezkolizyjny, kompletny, zarejestrowany oraz dopuszczony do ruchu drogowego.
 Wartość oferowanego do sprzedaży pojazdu wyliczona przez rzeczoznawcę samochodowego wynosi 33.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące  złotych netto).
Samochód można oglądać w Dąbrowie ul. Karczowska 9 gmina Dąbrowa, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny  - nr tel. 784 432 342 lub 607 090 104.
Oferty dot. kupna samochodu należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy  Dąbrowa  w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z napisem:
„Sprzedaż samochodu pożarniczego VW MAN z OSP Dąbrowa” z dopiskiem „ Nie otwierać do dnia 15.01.2020 r. do godziny 10.00”. 
Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez otwierania na adres oferenta.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 15 stycznia  2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa ul. Ks. J. Sztonyka 56,  49-120 Dąbrowa, pokój nr 106.
Za  najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą oferowaną ceną przewyższającą podaną wyżej cenę wyliczoną przez rzeczoznawcę.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania  zamiaru sprzedaży bez podania przyczyny.
Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w  ciągu 7 dni, licząc od dnia wyboru nabywcy.
Do kontaktów ze strony Urzędu Gminy upoważniony jest Pan Jerzy Michalczyk  nr tel.+ 77 464 10 10 wew. 117.
W załączeniu dokumentacja zdjęciowa  oferowanego do sprzedaży samochodu.

Wójt Gminy Dąbrowa
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

PDFZdjęcia samochodu pożarniczego (1,44MB)
 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 17-12-2019 11:26
Przewiń do góry