Nabór uzupełniający na wymianę pieców

INFORMACJA

o naborze uzupełniającym w sprawie wymiany indywidualnych źródeł ciepła (pieców) w gospodarstwach domowych i wspólnotach mieszkaniowych

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o naborze uzupełniającym dot. wniosków o udzielenie dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w ramach programu z udziałem środków z budżetu Gminy Dąbrowa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o składanie deklaracji chęci uczestnictwa w programie w wersji papierowej (wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy Dąbrowa – pok. 11) w terminie do 31 stycznia 2020 r. do godziny 17.30 – w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.

W ramach konkursu właściciel nieruchomości może ubiegać się o środki na zakup: pieca gazowego, elektrycznego, olejowego, na biomasę, pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych lub wiatraków odpowiedzialnych za ogrzewanie nieruchomości (zgodnymi z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska).

W przypadku miejscowości, gdzie jest dostępna sieć gazowa lub będzie realizowana jej rozbudowa, realizowane będą wnioski dot. zakupu pieca gazowego. W projektach mogą brać udział właściciele nieruchomości z uregulowanym stanem prawnym nieruchomości.

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy tut. Urzędu: nr tel. 77 464 10 10  w. 111., pok. 11.

 

PDFWniosek wymiana pieców RPO (30,13KB)
PDFZałącznik nr 1 do wniosku (38,80KB)

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 09-12-2019 12:44
Przewiń do góry