Wójt Gminy Dąbrowa informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert

 

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji w 2020 roku w Gminie Dąbrowa

Otwarte konkursy  ofert dotyczą  zadań publicznych zakresie:

1) Działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym;

2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy.

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm) wraz z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2019 r. do godziny 1200 .

PDFZarządzenie Nr SEK.0050.262.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. (275,75KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.262.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26.11.2019 r. (156,75KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.262.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26.11.2019 r. (250,10KB)

RTFWzór oferty realizacji zadania publicznego (247,50KB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 26-11-2019 14:38
Przewiń do góry