Przypominamy - Nabór wniosków o świadczenie „DOBRY START” 300+ tylko do końca listopada 2019 r.

NABÓR WNIOSKÓW O  ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 300+
TYLKO DO KOŃCA LISTOPADA 2019r.

Informujemy, iż od lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start”. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności
uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wsparcie z programu przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole oraz nie obejmuje studentów.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa jeden z rodziców dziecka.

Świadczenie przysługuje jednorazowo w kwocie 300zł. Warunkiem otrzymania świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, jest wskazanie przez rodzica we wniosku szkoły, do której dziecko od 1 września 2019 r. będzie uczęszczać.  Wynika to z faktu, iż podstawowym warunkiem przyznania ww. świadczenia jest właśnie nauka dziecka w szkole. Aby otrzymać w/w świadczenie na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania do 30 listopada 2019r. wnioski można składać w formie elektronicznej za pomocą bankowości elektronicznej, przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Pl. Powstańców Śląskich 2 49-120 Dąbrowa od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w czwartki od 7:30 do 17:30 lub w piątki od 7:30 do 13:30.

Formularze wniosków oraz informacje dotyczące kryteriów uprawniających do przyznania świadczenia są dostępne w Ośrodku lub na stronie www.dabrowaopsinfo.pl.

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 06-11-2019 08:03
Przewiń do góry