28 października Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2018/2019.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
 2. nadania nazwy ulicy w Lipowej,
 3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa części nieruchomości położonej w Dąbrowie,
 5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa porozumienia z Gminą Niemodlin w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach zadania pn. „Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnice”,
 6. zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia.
 3. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 4. Wolne wnioski i zapytania.

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY

                 RADY GMINY DĄBROWA

                           /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 25-10-2019 10:16
Przewiń do góry