Zaproszenie do konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Wójt Gminy Dąbrowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z póżn zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Celem  konsultacji jest uzyskanie opinii o przygotowanym projekcie programu współpracy, o którym mowa wyżej.

Zapraszamy Państwa do składania uwag do opracowanego projektu  z wykorzystaniem zamieszczonego poniżej formularza - wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 23 października 2019 r.  drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej lub przesłać pocztą albo dostarczyć osobiście na adres Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Jana Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.

Zaproszenie niniejsze skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa.
 

PDFProjekt programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (64,89KB)
PDFZarządzenie SEK.0050.228.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 14 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (309,41KB)
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały (38,00KB)
 

Wyniki Konsultacji dostępne są na stronie internetowej BIP Gminy Dąbrowa, bezpośredni link :

http://www.bip.gminadabrowa.pl/download/attachment/12449/wynik-konsultacji.pdf

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 15-10-2019 08:44
Przewiń do góry